As low as RM 120.00/day
Proton-Saga-by-PRAC-10

Proton Saga

 • Sedan
 • AT
 • 5
As low as
RM 120.00 / day
Select
As low as RM 154.00/day
Proton-Persona-by-PRAC-12

Proton Persona

 • Sedan
 • AT
 • 5
As low as
RM 154.00 / day
Select
As low as RM 180.00/day
Proton-Waja-by-PRAC-13

Proton Waja

 • Sedan
 • AT
 • 5
RM 180.00 / day
Select
As low as RM 219.00/day
Proton-Preve-by-PRAC-14

Proton Preve

 • Sedan
 • AT
 • 5
As low as
RM 219.00 / day
Select
As low as RM 230.00/day
Proton-Exora-by-PRAC-35

Proton Exora

 • MPV
 • AT
 • 7
As low as
RM 230.00 / day
Select
As low as RM 292.00/day
Proton-Inspira-by-PRAC-19

Proton Inspira

 • Sedan
 • AT
 • 5
RM 292.00 / day
Select